INO:EX

 data-srcset
MENU

#Prototyp  #Inovace  #Finance  #Rozvoj  #Vývoj  #Konzultace  #Technologie  #Marketing  #Design  #Produkt  #Firma  #Expanze

INO:EX je program pro rozvoj inovačního potenciálu středočeských malých a středních firem. Pomůže s financováním inovací stávajících či nových produktů, služeb, ale i s expanzí produktu či firmy na trh.

Program je určen pro ambiciózní malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji, které mají inovativní produkt nebo službu vhodnou k uplatnění i na zahraničních trzích. Detailní podmínky o způsobilých žadatelích jsou uvedeny na webu SIC v rámci programu INO:EX

Celková výše podpory v projektu INO:EX je 12,6 mil. Kč. Program je otevřen do vyčerpání prostředků, nejpozději však do 2/2022.

INO neboli “Inovuj produkt”

V něm můžete získat podporu na aktivity spojené s inovací stávajícího produktu nebo vývoj nového produktu, který řeší potřebu zákazníka a má potenciál být ekonomicky životaschopný.
Výše podpory: 50 až 500 tis. Kč.

EX neboli “Expanduj na trh”

Zde můžete získat podporu na (a) vstup s produktem na trh a ověření, (b) pomoc se vstupem nebo expanzí na trh pro celou firmu.
Výše podpory: až 200 tis. Kč, přičemž minimální výše dotace na jeden projekt je 50 tis. Kč.
Míra podpory je v každém případě nejvýše 50 %.

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

  • musíte mít představu o svém záměru a doporučujeme ji předem s námi konzultovat, rádi pomůžeme
  • vyplníte elektronickou přihlášku, jejímž obsahem jsou vstupní informace o firmě a projektu včetně povinných příloh (čestné prohlášení a rozpočet)
  • následně budete projekt osobně prezentovat hodnotící komisi

Jak být úspěšný v žádosti?

  • splnit všechna kritéria v průběhu procesu formálního a věcného hodnocení
  • pak už jen podepíšete smlouvu

……. a můžete realizovat svůj projekt

Klíčové jsou pro nás výstupy projektu a dosažení přínosu pro firmy. Po celou dobu jsme v tom s vámi.

Pokud si něčím nejste jistí, potřebujete více informací či odbornou konzultaci? Nechte nám zde vzkaz a my se vám obratem ozveme. Nebo nám zavolejte a domluvíme si osobní či online schůzku. Jsme tu na SIC pro vás.

    Finanční prostředky účelově poskytl Středočeský kraj.