Inovační ekosystém

 data-srcset
MENU
 data-srcset

Inovační profil Středočeského kraje

  • Největší kraj Česka – žije zde 1,3 milionu obyvatel a tvoří 11 % rozlohy země.
  • Výhodná poloha v okolí hlavního města Prahy, se kterým je silně provázán v oblasti obchodu, průmyslu i výzkumu a které je přirozeným ekonomickým, politickým a obchodním centrem země.
  • Těží z kvalitní a vzdělané pracovní síly, hluboké průmyslové tradice a dobrého dopravního napojení na páteřní evropské komunikace.

Právě tyto faktory výrazně přispívají k růstu regionální konkurenceschopnosti.