Aliance pro vodu

 data-srcset
MENU

Co je aliance pro vodu?

Inovační platforma „Aliance pro vodu ve Středočeském kraji“ je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy.

O PROJEKTU

  • Poradenství v oblasti vodního hospodářství pro města a obce Středočeského kraje.
  • Doporučení a návrhy na zlepšení vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací.

VIZE

Středočeský kraj je plnohodnotné místo pro život v souladu s moderními trendy 21. století.

SIC přináší inovační potenciál a nové technologie do běžných životů jeho občanů
a přispívá k zlepšení životního prostředí.

MISE

Podporovat rozvojové koncepce
Středočeského kraje a zajišťovat služby
důležité pro růst podnikání a rozvoj obcí.

Vytvářet unikátní zázemí pro spolupráci
výzkumné a podnikatelské sféry a
podporovat tuto spolupráci
službami na úrovni veřejné správy.

Je projekt vhodný pro Vaši organizaci a jaké benefity přináší?

Partneři a členové platformy