Výzkumné organizace

MENU

Podporujeme přenášení vědeckých poznatků do praxe. Vytváříme projekty spolupráce mezi výzkumníky a podnikateli. Zvyšujeme prestiž a konkurenceschopnost výzkumných organizací. Pomáháme zahraničním vědcům se životem a prací ve Středočeském kraji.